W jakich przypadkach dane zawarte w Centralnej ewidencji przewoźników zostają usunięte?

Jak wynika z art. 42 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, dane zawarte w Centralnej Ewidencji Przewoźników zostają usunięte:

  1. po upływie 2 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o cofnięciu potwierdzenia zgłoszenia przewozu,
  2. niezwłocznie po uzyskaniu informacji o uchyleniu lub unieważnieniu decyzji o cofnięciu potwierdzenia zgłoszenia przewozu.