Monika Wycykał

Życiorys

  • studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w latach 2007-2010 i uzyskanie tytułu licencjata filologii polskiej, spec. dziennikarska;
  • studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w latach 2010-2012 i uzyskanie tytułu magistra filologii polskiej, spec. literaturoznawcza;
  • studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w latach 2009-2014 i uzyskanie tytułu magistra prawa;
  • podjęcie w 2012 r. studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w zakresie nauk humanistycznych;
  • podjęcie w 2014 r. studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie nauk prawnych;
  • aktualnie doktorantka w Zakładzie Teorii Literatury na Uniwersytecie Śląskim oraz w Zakładzie Prawa Autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie przygotowuje dysertacje poświęcone interdyscyplinarnym badaniom prawa i literatury;
  • wykładowca z zakresu prawa prasowego oraz prawa autorskiego;
  • zajmuje się prawem szkolnictwa wyższego w ramach pełnionych funkcji uniwersyteckich;
  • w czasie studiów odbywała praktyki w kancelariach radców prawnych w Katowicach;
  • z Kancelarią Klatka i Partnerzy związana od 2012 r.