Przejdź do treści

Prawnik Komunikacja Publiczna

Prawo komunikacji publicznej

Znamy się na tym

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną jednostek samorządowych i przedsiębiorstw w zakresie prawa komunikacji publicznej

Prawo publicznego transportu zbiorowego - Radca Prawny

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy doradza w sprawach dotyczących prawa przewozowego i prawa publicznego transportu zbiorowego. Posiadamy nieustannie aktualizowaną wiedzę, popartą niezbędnym doświadczeniem.

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie prawa publicznego transportu zbiorowego

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie prawa publicznego transportu zbiorowego

Zakres pomocy prawnej obejmuje również

Zakres pomocy prawnej obejmuje również

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego
  • ustawy o transporcie drogowym
  • ustawy o uprawnieniach do ulgowych i bezpłatnych przejazdów
  • ustawy o samorządzie gminnym
  • znamy się również na zamówieniach publicznych.
24 lata

na rynku

1800 +

klientów

159 +

publikacji

Zapytaj o ofertę

Pracujmy razem!

Aktualności i wydarzenia

Najnowsze Wpisy

Gminy, Miasta oraz Przedsiębiorstwa komunikacji publicznej w trakcie swej działalności wielokrotnie napotykają na przepisy i ograniczenia związane z prawem publicznego transportu zbiorowego. Nieświadomość i niestosowanie się do tych przepisów może powodować poważne konsekwencje. Dlatego lepiej zawczasu zabezpieczyć swoje interesy korzystając z pomocy profesjonalistów.

Zakres usług

Udzielanie porad oraz reprezentowanie klienta w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi.

Obsługa prawna organizatorów komunikacji miejskiej:

Opracowania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, Statuty spółek komunalnych, Skargi i reklamacje pasażerów, Świadczenie pomocy prawnej przy wyborze przewoźnika, pomoc prawna dla Międzygminnych Związków Komunikacyjnych.

Obsługa prawna przewoźników:

Opłaty za korzystanie z przystanków, Zezwolenia i licencje, odwołania do KIO, Pomoc doraźna (opinie i porady).

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy jest członkiem Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w Warszawie

 

Dziedziny Prawa

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego, ustawy: o transporcie drogowym, o uprawnieniach do ulgowych i bezpłatnych przejazdów, o samorządzie gminnym, o koncesji na roboty budowlane lub usługi, prawo zamówień publicznych, prawo przewozowe