Przejdź do treści

Mandaty dla kierowców za przekraczanie limitu pasażerów

Mandaty dla kierowców za przekraczanie limitu  pasażerów   1. Limit przewożonych pasażerów wynika z § 25 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.). Ograniczenie liczby pasażerów obowiązuje do 14 lutego 2021 r. Nakaz określonego sposobu przemieszczania się został wprowadzony na podstawie art. 46b pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U.

Pomoc jest, lecz skorzystanie z niej nie będzie proste. Tarcza 7.0 dla operatorów i przewoźników publicznej komunikacji autobusowej

Rząd rzucił w tzw. tarczy 7.0 koło ratunkowe dla poszkodowanych przez COVID-19 operatorów i przewoźników publicznej komunikacji autobusowej. Niestety z wyliczeniem kwoty wsparcia mogą mieć oni spory problem, bo przepisy są niejednoznaczne - tłumaczy na łamach Dziennika Gazety Prawnej Radca Prawny Jędrzej Klatka.

Honorowy dawca krwi, a ulgi w transporcie publicznym

Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. 2021 r. poz. 159], dodała art. 9a do ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777):  zobacz   „1.

Nowa ustawowa ulga 33 % w komunikacji miejskiej dla ozdrowieńców którzy oddali osocze

Nowa ustawowa ulga 33 % w komunikacji miejskiej dla ozdrowieńców którzy oddali osocze Od 26 stycznia 2021 r. obowiązuje art. 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. 2021 r. poz. 159], który dodaje nowy art. 9a w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777): „Art. 9a. 1.

2020 11 04 Tekst jednolity ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Dz. U. 2020 poz. 1944

W dniu 4 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw został opublikowany  Tekst jednolity ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (plik pdf w załączeniu). Od 5 listopada 2020 r. we wszystkich uchwałach i umowach należy powoływać w podstawie prawnej Dz. U. 2020 r. poz. 1944.

NEWSLETTER PAŹDZIERNIK 2020 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER PAŹDZIERNIK 2020 r.

 

1. NOWE PRZEPISY

Żadne nowe przepisy nie zostały wydane.

2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

Rada Ministrów przyjęła w dniu 30.09.2020 r. projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021  zobacz

Rada Ministrów przyjęła w dniu 30.09.2020 r. projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Rada Ministrów przyjęła w dniu 30.09.2020 r. projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 Zgodnie z art. 80 projektowanej ustawy: „w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462, 875 i 1378) wprowadza się następujące zmiany: 1) użyte w art. 78 w ust. 1, w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy,,31 grudnia 2020 r." zastępuje się wyrazami,,31 grudnia 2021 r."; 2) w art. 78 dodaje się ust.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację w sprawie zwolnienia biletow z podatku VAT

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację w sprawie zwolnienia biletow z podatku VAT z dnia 26.08.2020

Współpraca organizatorów sposobem na przetrwanie kryzysu publicznego transportu zbiorowego w czasie epidemii

W Dzienniku Gazeta Prawna w dniu wczorajszym ukazał się Artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatki: Współpraca organizatorów sposobem na przetrwanie kryzysu publicznego transportu zbiorowego w czasie epidemii.
Subskrybuj Aktualności