Przejdź do treści

Jaki organ prowadzi Centralną Ewidencję Przewoźników?

Centralną Ewidencję Przewoźników prowadzi, w systemie teleinformatycznym, minister właściwy do spraw transportu, który jest administratorem danych zgromadzonych w tej ewidencji (art. 39 ust. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym). Stan prawny: 29.12.2014 r.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/