Przejdź do treści

NEWSLETTER LIPIEC – SIERPIEŃ 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER LIPIEC – SIERPIEŃ 2022 r. NOWE PRZEPISY W dniu 18 lipca 2022 r.

NEWSLETTER CZERWIEC 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER CZERWIEC 2022 r. 1. NOWE PRZEPISY W dniu 27 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1343 Marszałek Sejmu ogłosił jednolity tekst ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zobacz Począwszy od 28 czerwca 2022 r. w treści uchwał oraz umów należy wskazywać Dz. U. 2022 r. poz. 1343.   2.. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW W dniu 8 czerwca 2022 r.

NEWSLETTER MAJ 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER MAJ 2022 r. 1. NOWE PRZEPISY od 21 maja 2022 r. przewozy międzynarodowe wykonywane busami o DMC od 2,5 do 3,5 tony wymagają uzyskania licencji transportowej. Należy podkreślić, że wymóg ten dotyczy wyłącznie przewozów międzynarodowych, a wyłączone są z niego przewozy krajowe i na potrzeby własne.   2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW W dniu 26 maja 2022 r.

NEWSLETTER KWIECIEŃ 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER KWIECIEŃ 2022 r. NOWE PRZEPISY W dniu 5 kwietnia 2022 r. weszły w życie niektóre przepisy nowelizujące ustawę o transporcie drogowym z 14.10.2021 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw 2021 r. pod pozycją 1997 zobacz nowelizacja implementuje Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy w życie wszedł art.

NEWSLETTER MARZEC 2022 r.

  1. NOWE PRZEPISY

W dniu 4 marca 2022 r. weszła w życie zmiana zarządzenia w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego;  zobacz

NEWSLETTER LUTY 2022 r.

  1. NOWE PRZEPISY

W dniu 21 lutego 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2020/1055 z 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE z 2020 r. L 249, s. 17).   zobacz

NEWSLETTER STYCZEŃ 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER STYCZEŃ 2022 r.   1. NOWE PRZEPISY   Artykuł 58 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2445) ogłoszonej w dniu 28.12.2021 r. w Dz. U. 2021 r. poz. 2445 znowelizował ustawę o publicznym transporcie zbiorowym  zobacz użyte w art. 78 w ust. 1, w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy "31 grudnia 2021 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2022 r."; użyte w art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art.

NEWSLETTER GRUDZIEŃ 2021 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER GRUDZIEŃ   2021 r.   1. NOWE PRZEPISY Nowelizacja ustawy o elektromobilności została ogłoszona w dniu 09.12.2021 r. w Dz. U. 2021 r. poz. 2269  zobacz Zamawiający zapewnia, aby udział autobusów zaliczanych do kategorii M3, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2018/858, klasy I i klasy A, o których mowa w art. 3 pkt 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.

NEWSLETTER LISTOPAD 2021 r.

NOWE PRZEPISY W dniu 17 listopada 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustaw Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zobacz dopłata 3,00 zł do 1 wozokilometra będzie obowiązywać do 31 grudnia 2022 r.   PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW W dniu 25 października 2021 r. Minister Infrastruktury przedstawił projekt Rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy zobacz projekt wykonuje delegację ustawową z art.

NEWSLETTER PAŹDZIERNIK 2021 r.

1. NOWE PRZEPISY W dniu 14 października 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację Prawa o ruchu drogowym à zobacz. Ustawa została przekazana do Senatu. zgodnie z nowym art. 66 ust. 1a „Pojazdy kategorii M2 oraz M3 powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości ograniczający maksymalną prędkość tych pojazdów do 100 km/h, pojazdy kategorii N2 oraz N3 powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości ograniczający maksymalną prędkość tych pojazdów do 90 km/h.