Przejdź do treści

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r.

W dniu 16 czerwca 2023 r. zmieniono ustawę o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r.

W dniu 13 lipca 2023 r. zmieniono ustawę o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego. 

Więcej informacji znajdziesz w linku poniżej.

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kart do tachografów cyfrowych

W dniu 15 maja 2023 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kart do tachografów cyfrowych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli przewozu drogowego

W dniu 24 lutego 2023 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli przewozu drogowego.

Rekompensata nie podlega VAT - wyrok WSA w Gliwicach I SA/Gl 1515/21

Wyrok  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 marca 2022 r.  I SA/Gl 1515/21  Skład orzekający  Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Gapiński.  Sędziowie: NSA Eugeniusz Christ (spr.), Asesor, WSA Katarzyna Stuła-Marcela. Sentencja  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2022 r. sprawy ze skargi Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w C. Sp. z o.o. w C. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług. Czytaj dalej w pliku.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich oraz w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym.

22.12.2020 Minister Infrastruktury opublikował Rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich oraz w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację w sprawie zwolnienia biletow z podatku VAT

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację w sprawie zwolnienia biletów z podatku VAT

Utrata licencji na skutek utraty dobrej reputacji w razie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości wyrok WSA w Lublinie

III SA/Lu 690/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-04-22 Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie orzeczenia utraty dobrej reputacji przewoźnika drogowego   Sentencja   Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Marcinowski, Sędziowie Sędzia WSA Ewa Ibrom (sprawozdawca), Sędzia WSA Anna Strzelec, , po rozpoznaniu w Wydziale III w dniu 22 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi E. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] października 2019 r.