Przejdź do treści

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

W dniu 23 listopada 2023 r. Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów

Dnia 17 października 2023 r. Minister Infrastruktury wprowadził rozporządzenie w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

Dnia 22 września 2023 r. Minister Infrastruktury wprowadził rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. - zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

W dniu 16 czerwca 2023 r. zmieniono ustawę o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. - zmiana ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego

W dniu 13 lipca 2023 r. zmieniono ustawę o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego. 

Więcej informacji znajdziesz w linku poniżej.

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. - zmiana ustawy o transporcie kolejowym oraz publicznym transporcie zbiorowym

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kart do tachografów cyfrowych

W dniu 15 maja 2023 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kart do tachografów cyfrowych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli przewozu drogowego

W dniu 24 lutego 2023 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli przewozu drogowego.

Rekompensata nie podlega VAT - wyrok WSA w Gliwicach I SA/Gl 1515/21

Wyrok  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 marca 2022 r.  I SA/Gl 1515/21  Skład orzekający  Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Gapiński.  Sędziowie: NSA Eugeniusz Christ (spr.), Asesor, WSA Katarzyna Stuła-Marcela. Sentencja  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2022 r. sprawy ze skargi Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w C. Sp. z o.o. w C. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia (...) r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich oraz w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym.

22.12.2020 Minister Infrastruktury opublikował Rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich oraz w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym.