Przejdź do treści

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację w sprawie zwolnienia biletow z podatku VAT

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację w sprawie zwolnienia biletów z podatku VAT

Utrata licencji na skutek utraty dobrej reputacji w razie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości wyrok WSA w Lublinie

III SA/Lu 690/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-04-22 Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie orzeczenia utraty dobrej reputacji przewoźnika drogowego   Sentencja   Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Marcinowski, Sędziowie Sędzia WSA Ewa Ibrom (sprawozdawca), Sędzia WSA Anna Strzelec, , po rozpoznaniu w Wydziale III w dniu 22 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi E. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] października 2019 r.

Niedopuszczalność realizacji kursu „na telefon” na trasie objętej rozkładem jazdy. wyrok WSA w Rzeszowie

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 27 lutego 2020 r. II SA/Rz 1450/19 Niedopuszczalność realizacji kursu „na telefon” na trasie objętej rozkładem jazdy. Odpowiedzialność przewoźnika w przypadku awarii środka transportu. UZASADNIENIE Skład orzekający Przewodniczący: SWSA Elżbieta Mazur-Selwa (spr.). Sędziowie WSA: Magdalena Józefczyk Piotr Godlewski. Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2020 r. sprawy ze skargi A. Sp. z o.o.

Za badania odpowiada pracodawca

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej 

Składki dla związku nie są opodatkowaną zapłatą za usługę - wyrok WSA Gliwice I SA GI 1553 19

Składki dla związku nie są opodatkowaną zapłatą za usługę - wyrok WSA Gliwice I SA GI 1553 19

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

W dniu 23 grudnia 2019 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

W dniu 5 grudnia 2019 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przewozowe

W dniu 22 listopada 2019 r. Marszałek Sejmu podpisał obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przewozowe.

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

W dniu 16 maja 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.