Przejdź do treści

Wyrok WSA w sprawie dodatkowych opłat przy zakupie biletów u kierowcy

(...)Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 13.06.2007 r. w sprawie niedopuszczalności wprowadzania dodatkowych opłat manipulacyjnych przy zakupie biletów u kierowcy, sygn. II SA/Bd 21/07.(...)

Interpretacja Urzędu Skarbowego w Łowiczu w sprawie usług transportowych

Interpretacja podatkowa: Czy zapłaconą karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania usługi można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?(...)