Przejdź do treści

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów

W dniu 19 września 2018 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów.

Opinia rzecznika generalnego Yves'a Bota z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchybień Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie transportu

W dniu 19 września 2018 r. wydana została opinia rzecznika generalnego Yves'a Bota w sprawie uchybień Rzeczypospolitej Polskiej  w zakresie transportu w sprawie C-127/17. Rzecznik generalny odnosi się do uchybień Polski dotyczących zobowiązań wynikających z dyrektywy 96/53/WE ustanawiającej maksymalne dopuszczalne wymiary i obciążenia na drogach publicznych. Przeciwko Polsce zostało wszczęte postępowanie przed TSUE.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2018 r. w przedmiocie określenia wartości mienia skradzionego w transporcie

W dniu 13 kwietnia 2018 r. zapadł wyrok Sądu Najwyższego w przedmiocie określenia wartości mienia skradzionego w transporcie. Sygnatura akt: I CSK 470/17. Sąd Najwyższy uznał, że odszkodowanie za utracony przez firmę przewozową towar może zostać ustalone w oparciu o faktury i zestawienia utraconych towarów.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zapłaty pełnego odszkodowania przez przewoźnika

W dniu 8 września 2017 r. zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie zapłaty pełnego odszkodowania przez przewoźnika. Sygnatura akt: I ACa  281/17. Sąd Apelacyjny w Poznaniu rozstrzygnął spór dotyczący urządzeń elektronicznych o dużej wartości, które nie dotarły do właściwego odbiorcy podczas transportu międzynarodowego.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2018 r. w przedmiocie ustalania cen za usługi przewozowe

W dniu 8 maja 2018 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie ustalania cen za usługi przewozowe. Sygnatura akt: I GSK 548/18. Wyrok NSA dotyczy sytuacji prawnej emerytów i rencistów, którym zostały przyznane uprawnienia do przejazdów ulgowych komunikacją publiczną. W sprawie została złożona skarga na uchwałę rady miejskiej, którą musiał rozpatrzyć NSA.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2018 r. w przedmiocie ustalania ryczałtu za nocleg

W dniu 6 lutego 2018 r. zapadł wyrok Sądu Najwyższego w przedmiocie ustalania ryczałtu za nocleg. Sygnatura akt: III PK 158/16. Sąd Najwyższy odnosi się do kwestii przysługującego pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę ryczałtu za nocleg w podróżach służbowych na stanowisku kierowcy w transporcie międzynarodowym.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych badań tachografu i doprowadzenia go do prawidłowego działania

W dniu 30 sierpnia 2018 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie dodatkowych badań tachografu i doprowadzenia go do prawidłowego działania.

Projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 13 czerwca 2018 r.

Na stronach legislacyjnych Sejmu opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 13 czerwca 2018 r.

Decyzja Komisji UE z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie pomocy publicznej dla spółki transportowej w Bułgarii

W dniu 16 czerwca 2017 r. zapadła decyzja Komisji UE nr 2017/2372, sprawa SA.312510 - 2011/C w sprawie pomocy publicznej dla państwowej spółki i jej spółek zależnych, które wykonują usługi kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego w Bułgarii.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podkarpackiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

W dniu 23 stycznia 2018 r. wydane zostało rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podkarpackiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych. Wojewoda podkarpacki stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustrzyki Dolne, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.