Przejdź do treści

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2017 r. o oddaleniu skargi kasacyjnej w przedmiocie wypadku pod wiatą przystankową

W dniu 20 lipca 2017 r. zapadł wyrok Sądu Najwyższego o oddaleniu skargi kasacyjnej w przedmiocie wypadku pod wiatą przystankową. Sygnatura akt: IV CSK 591/16. Wyrok dotyczy odpowiedzialności odszkodowawczej gminy za obrażenia ciała pasażerki na skutek zawalenia się wiaty przystankowej, która nie stała na działce gminy ani w pasie drogowym. Wiata przystankowa stała na działce prywatnej, której współwłaścicielką była poszkodowana pasażerka. Sąd Najwyższy uznał, że gmina odpowiada za szkodę pasażerki na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 17 marca 2017 r. w przedmiocie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi

W dniu 17 marca 2017 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w przedmiocie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. Sygnatura akt: III SA/Łd 1068/17. W ocenie WSA, uchwała Rady Miejskiej w Łodzi naruszyła postanowienia art. 34a ustawy Prawo przewozowe, wskazując wysokość opłat zamiast sposobu ich ustalania. Wskazana ustawa obejmuje wyłącznie upoważnienie do wydania przepisów określających sposób ustalania opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych, a nie bezpośrednio wysokości tych opłat.

Odpowiedź Jerzego Szmita z dnia 11 lipca 2017 r. na interpelację nr 13245 w sprawie Publicznego Transportu Zbiorowego

W dniu 11 lipca 2017 r. wydana została odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Szmita na interpelację nr 13245 w sprawie Publicznego Transportu Zbiorowego. Zapytanie w zakresie niekorzystnych wskaźników dostępu do komunikacji publicznej złożył Pan Jarosław Gonciarz – Poseł na Sejm RP. Podsekretarz wyjaśnia funkcjonowanie transportu publicznego i wskazuje jego rolę oraz aktualnie występujące problemy dotyczące przyszłości publicznego transportu zbiorowego w Polsce.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. w zakresie ustawy o transporcie drogowym

W dniu 20 czerwca 2017 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie ustawy o transporcie drogowym. Wyrok dotyczy sankcji za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 lutego 2017 r. w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu

W dniu 22 lutego 2017 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu. Sygnatura akt: II SA/Ke 979/16. Na spółkę została nałożona kara za niezgodne z rozkładem jazdy i zezwoleniem zatrzymanie się autobusu na przystanku. Powodem zatrzymania autobusu przez kierowcę było agresywne zachowanie jednego z pasażerów w celu opuszczenia przez niego pojazdu. Spółka odwołała się od decyzji o nałożeniu kary.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2017 r. w przedmiocie nadużywania pozycji dominującej na rynku w zakresie usług transportu autobusowego

W dniu 26 stycznia 2017 r. zapadł wyrok Sądu Najwyższego w przedmiocie nadużywania pozycji dominującej na rynku w zakresie usług transportu autobusowego. Zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorców. Prywatna firma autobusowa zażądała od Gminy, na terenie, której prowadzi działalność - 41 mln zł odszkodowania za - jej zdaniem - wspieranie głównego przewoźnika na tym samym rynku właściwym dla obu przedsiębiorców.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

W dniu 20 kwietnia 2017 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności

W dniu 12 kwietnia 2017 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim

W dniu 9 marca 2017 r. przez Prezydenta Andrzeja Dudę został podpisana ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Decyzja Komisji Unii Europejskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie pomocy państwa - rekompensata z tytułu obowiązku świadczenia usługi publicznej dla Arfea w przedmiocie świadczenia usług pasażerskiego transportu autobusowego

W dniu 20 czerwca 2016 r. zapadła decyzja Komisji Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa dotycząca rekompensaty z tytułu obowiązku świadczenia usługi publicznej dla Arfea w przedmiocie świadczenia usług pasażerskiego transportu autobusowego. Sprawa nr SA.38132  (2015/C). Komisja UE swoją decyzją, uznała że dodatkowa rekompensata dla włoskiego przedsiębiorstwa Arfea świadczącego usługi pasażerskiego transportu autobusowego stanowi pomoc publiczną niezgodną z rynkiem wewnętrznym  i podlega zwrotowi.