Przejdź do treści

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 17 marca 2017 r. w przedmiocie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi

W dniu 17 marca 2017 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w przedmiocie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. Sygnatura akt: III SA/Łd 1068/17. W ocenie WSA, uchwała Rady Miejskiej w Łodzi naruszyła postanowienia art. 34a ustawy Prawo przewozowe, wskazując wysokość opłat zamiast sposobu ich ustalania. Wskazana ustawa obejmuje wyłącznie upoważnienie do wydania przepisów określających sposób ustalania opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych, a nie bezpośrednio wysokości tych opłat.

Odpowiedź Jerzego Szmita z dnia 11 lipca 2017 r. na interpelację nr 13245 w sprawie Publicznego Transportu Zbiorowego

W dniu 11 lipca 2017 r. wydana została odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Szmita na interpelację nr 13245 w sprawie Publicznego Transportu Zbiorowego. Zapytanie w zakresie niekorzystnych wskaźników dostępu do komunikacji publicznej złożył Pan Jarosław Gonciarz – Poseł na Sejm RP. Podsekretarz wyjaśnia funkcjonowanie transportu publicznego i wskazuje jego rolę oraz aktualnie występujące problemy dotyczące przyszłości publicznego transportu zbiorowego w Polsce.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. w zakresie ustawy o transporcie drogowym

W dniu 20 czerwca 2017 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie ustawy o transporcie drogowym. Wyrok dotyczy sankcji za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 lutego 2017 r. w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu

W dniu 22 lutego 2017 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu. Sygnatura akt: II SA/Ke 979/16. Na spółkę została nałożona kara za niezgodne z rozkładem jazdy i zezwoleniem zatrzymanie się autobusu na przystanku. Powodem zatrzymania autobusu przez kierowcę było agresywne zachowanie jednego z pasażerów w celu opuszczenia przez niego pojazdu. Spółka odwołała się od decyzji o nałożeniu kary.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2017 r. w przedmiocie nadużywania pozycji dominującej na rynku w zakresie usług transportu autobusowego

W dniu 26 stycznia 2017 r. zapadł wyrok Sądu Najwyższego w przedmiocie nadużywania pozycji dominującej na rynku w zakresie usług transportu autobusowego. Zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorców. Prywatna firma autobusowa zażądała od Gminy, na terenie, której prowadzi działalność - 41 mln zł odszkodowania za - jej zdaniem - wspieranie głównego przewoźnika na tym samym rynku właściwym dla obu przedsiębiorców.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

W dniu 20 kwietnia 2017 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności

W dniu 12 kwietnia 2017 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim

W dniu 9 marca 2017 r. przez Prezydenta Andrzeja Dudę został podpisana ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Decyzja Komisji Unii Europejskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie pomocy państwa - rekompensata z tytułu obowiązku świadczenia usługi publicznej dla Arfea w przedmiocie świadczenia usług pasażerskiego transportu autobusowego

W dniu 20 czerwca 2016 r. zapadła decyzja Komisji Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa dotycząca rekompensaty z tytułu obowiązku świadczenia usługi publicznej dla Arfea w przedmiocie świadczenia usług pasażerskiego transportu autobusowego. Sprawa nr SA.38132  (2015/C). Komisja UE swoją decyzją, uznała że dodatkowa rekompensata dla włoskiego przedsiębiorstwa Arfea świadczącego usługi pasażerskiego transportu autobusowego stanowi pomoc publiczną niezgodną z rynkiem wewnętrznym  i podlega zwrotowi.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 września 2016 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w sprawie dofinansowania dowozu dzieci do szkół

W dniu 22 września 2016 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w sprawie dofinansowania dowozu dzieci do szkół. Sygnatura akt: II GSK 3305/15. NSA orzekał, iż władze lokalne mogą organizować bezpłatny transport uczniów, również tym, którzy mieszkają poza obwodem szkoły albo poza granicami gminy. Inna interpretacja przepisów oznaczałaby dyskryminację ze względu na miejsce zamieszkania.