Przejdź do treści

Publikacja: Czy i w jakiej formie zadziała „PKP Autobus”? Kluczowa analiza na finiszu. Opinia r. pr. Jędrzeja Klatki w Portalu Samorządowym

W dniu 16 września 2022 r. na Portalu Samorządowym ukazał się artykuł pt. ”Czy i w jakiej formie zadziała „PKP Autobus”? Kluczowa analiza finiszu”, w którym radca prawny Jędrzej Klatka, jako specjalista w dziedzinie publicznego transportu zbiorowego udziela eksperckiej opinii. Poniżej krótki wstęp artykułu. Czy i w jakiej formie zadziała „PKP Autobus”? Kluczowa analiza na finiszu Końca dobiega tzw. badanie due diligence, które ma określić sytuację prawno-ekonomiczną przedsiębiorstw komunikacji samochodowej należących do Skarbu Państwa i wykazać, czy szansę powodzenia ma zaangażowanie ich w ścisłą współpracę z Polskimi Kolejami Państwowymi. Planujemy, że badanie zakończy się jesienią bieżącego roku – informuje PKP SA, dodając, że więcej szczegółów poznamy dopiero po analizie wniosków płynących z badania. Pod skrzydłami PKP mają działać Polbus-PKS z siedzibą we Wrocławiu, PKS Polonus Warszawa, PKS Częstochowa, PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim, PKS Zielona Góra, Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej oraz WARS. Wybrane PKS-y to przedsiębiorstwa, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, tymczasem PKP SA obecnie nie mają udziałów w tych spółkach. Wygląda więc na to, że kluczowe decyzje nie będą należały do tej spółki.   Do analizowanej właśnie koncepcji z rezerwą podchodzą eksperci z zakresu transportu zbiorowego. – Włodarze gmin i powiatów lepiej będą znać potrzeby pasażerów na swoim obszarze niż prezes zarządu kolejnej ogólnopolskiej spółki „PKP Autobus” z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości i decentralizacji, państwo nie powinno ingerować w sprawach, które mogą być załatwione na szczeblu lokalnym – powiedział nam radca prawny Jędrzej Klatka, specjalizujący się w problematyce transportowej, dodając, że powinna stanowić szkielet i być najważniejszym środkiem transportu na większe odległości. Link do artykułu: https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/czy-i-w-jakiej-for...

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/