Przejdź do treści

Opłata za korzystanie z przystanków przez „przewoźników z hipermarketów”

Na łamach miesięcznika Polska Gazeta Transportowa 25/2012 ukazał się artykuł radcy prawnego Hanny Słupik pt. Opłata za korzystanie z przystanków przez „przewoźników z hipermarketów”. Czy od przewoźników świadczących usługi przewozowe na rzecz hipermarketów może być pobierana opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ustalona w drodze uchwały rady gminy?

Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków

Na łamach miesięcznika Polska Gazeta Transportowa 38/2012 ukazał się artykuł radcy prawnego Hanny Słupik pt. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków. Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym wymaga uzyskania zezwolenia. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o wydanie tego zezwolenia jest zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z 6 września 2011 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.

Nowe prawa dla niepełnosprawnych pasażerów

Na łamach miesięcznika Komunikacja Publiczna nr 3/2014 r. ukazał się artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatki pt. Nowe prawa dla niepełnosprawnych pasażerów. Publikacja dotyczy przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 181/2011 dotyczących praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające Rozporządzenie (WE) 2004/2006 (...)

Artykuł: Co narusza dobra osobiste pasażera

Na łamach miesięcznika Komunikacja Publiczna 1/2013 ukazał się artykuł aplikantki radcy prawnego Anny Kaweckiej pt. Co narusza dobra osobiste pasażera. Gdy pasażer nie posiada odpowiedniego dokumentu przewozowego, odmawia zapłaty należności oraz nie okazuje dokumentu tożsamości, kontroler jest uprawniony do jego ujęcia i niezwłocznego przekazania w ręce policji lub innych organów porządkowych, które mają prawo jego zatrzymania oraz podjęcia czynności zmierzających do ustalenia tożsamości. Taki stan prawny obowiązuje od 1 marca 2011 roku na skutek zmiany ustawy Prawo przewozowe i zgodnie (...)

Kto uchwala taryfę? (Podstawa prawna i organ właściwy do uchwalania taryfy)

Na łamach miesięcznika Komunikacja Publiczna nr 4/2012-2013 r. ukazał się artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatki pt. Kto uchwala taryfę?. Publikacja stanowi omówienie zagadnień dotyczących podstawy prawnej uchwał w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym, jak również określenie organu właściwego do uchwalania taryfy po wejściu w życie Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku. (...)

Publikacja: Czy kontroler może ująć pasażera?

Na łamach miesięcznika Komunikacja Publiczna nr 4/2012-2013 r. ukazał się artykuł radcy prawnego Hanny Słupik pt. Czy kontroler może ująć pasażera? Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona, dokonujący kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu, od dnia 1 marca 2011 roku, to jest od dnia wejścia w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zmieniającej brzmienie przepisów art. 33a ustawy Prawo przewozowe (art. 66 pkt.

Możliwe rozwiązania praktycznych problemów z organizacją powiatowych i wojewódzkich przewozów

Na łamach miesięcznika Komunikacja Publiczna nr 4/2011 r. ukazał się artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatki pt. Możliwe rozwiązania praktycznych problemów z organizacją powiatowych i wojewódzkich przewozów. Artykuł dotyczy problemu finansowania zadań własnych innych jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do komunikacji publicznej. Przez obszar wielu gmin w Polsce przebiegają linie komunikacyjne, które wykraczają poza obszar jednej gminy, a nawet poza obszar jednego powiatu lub jednego województwa.

Przystanki nowe obowiązki i podział kompetencji

Na łamach miesięcznika Komunikacja Publiczna nr 2/2011 r. ukazał się artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatki pt. Przystanki nowe obowiązki i podział kompetencji. Artykuł dotyczy obowiązków i podziału kompetencji w temacie sprzątania przystanków komunikacji publicznej. Wraz z wejściem w życie Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na organizatorach oraz na gminach ciążą nowe obowiązki związane z przystankami. Najistotniejsza zmiana dotyczy sprzątania przystanków, jednak nowe obowiązki zostały nałożone także na organizatora (...)

Konsekwencje nowelizacji przepisów prawa dla transportu publicznego

Na łamach miesięcznika Komunikacja Publiczna nr 1/2011 r. ukazał się artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatki pt. Konsekwencje nowelizacji przepisów prawa dla transportu publicznego. Artykuł wyjaśnia jakie są następstwa wejścia w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym dla dalszego obiązywania taryfy (cennika) opłat za przewóz i opłat dodatkowych, regulaminów przewozu osób i przepisów porządkowych. 1 marca 2011 roku razem z przepisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym weszła w życie nowelizacja Prawa przewozowego oraz Ustawy o cenach.

Właściwość i kompetencje organizatora publicznego transportu zbiorowego

Na łamach miesięcznika Komunikacja Publiczna nr 1/2011 r. ukazał się artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatki pt. Właściwość i kompetencje organizatora publicznego transportu zbiorowego. Artykuł wyjaśnia kto może być organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 operuje nowym pojęciem organizatora publicznego transportu zbiorowego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 9 organizatorem publicznego transportu (...)