Przejdź do treści

Uwagi do projektu Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Na łamach miesięcznika Komunikacja Publiczna nr 2/2009 r. ukazał się artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatki pt. Uwagi do projektu Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wprowadza wiele nowych konstrukcji prawnych: rozróżnia przewóz wykonywany przez przewoźnika (tzw. operatora) na zlecenie organizatora komunikacji od "komercyjnego" przewozu wykonywanego przez tegoż przewoźnika (operatora) na własny rachunek, daje możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego bez przetargu (tzw.