Przejdź do treści

Jędrzej Klatka

Partner, Radca Prawny
Wpisany na listę radców prawnych Nr rej. Kt 2031 
 

J.Klatka@prawoochronysrodowiska.com.pl 
+48 609 99 88 77

Mocne strony:

Jestem radcą prawnym od 1998 roku czyli mam ponad 20 lat doświadczenia. A prawnik jest podobno jak wino: im starszy tym lepszy ?

Członek Komisji RIG ds. Metropolitalnego Transportu Publicznego

Radca prawny Jędrzej Klatka w okresie od stycznia 2001 r. do nadal świadczy pomoc prawną na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (KZK GOP) – jednego z największych związków komunalnych w Polsce, którego statutowym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz skorelowanych z nim innych usług publicznych.

Edukacja

 • studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i tytuł magistra prawa w 1995 r.;
 • studia doktoranckie z zakresu Prawa prywatnego międzynarodowego na w/w wydziale w latach 1995 - 1999;
 • znajomość języka angielskiego potwierdzona świadectwami wydanymi przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate: w zakresie The First Certificate in English - w roku 1990, oraz w zakresie The Proficiency in English w roku 1992;
 • ukończone kursy i studia uzupełniające: "International Business and Trade Summer Law Program" (kurs międzynarodowego prawa handlowego) zorganizowany przez Columbus School of Law - the Catholic University of America z Waszyngtonu wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim - 1993 r.; System prawa precedensowego (common law) i prawo Unii Europejskiej w Brytyjskim Ośrodku Studiów Prawa Angielskiego i Europejskiego The British Center of English and European Legal Studies) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - świadectwo z najwyższym wyróżnieniem (with distinction) - 1994 r.; pierwsze miejsce na I Środkowoeuropejskim Konkursie Sądowniczym Prawa Unii Europejskiej w 1995 r.;

 

Osiągnięcia

Zakres stałej obsługi prawnej świadczonej przez radcę prawnego Jędrzeja Klatkę jest bardzo szeroki i obejmuje m. in. reprezentację KZK GOP przed organami administracji rządowej i samorządowej, sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, organami ścigania, Regionalną Izbą Obrachunkową, sporządzanie opinii i analiz prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy Prawo przewozowe.

Radca prawny Jędrzej Klatka doradzał także Związkowi Komunalnemu Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie, Miejskiemu Zarządowi Komunikacji w Tychach, Zarządowi Transportu Miejskiego w Poznaniu, Burmistrzowi Bierunia oraz kilkudziesięciu przewoźnikom – operatorom.

Ponadto w toku prac legislacyjnych nad ustawą o publicznym transporcie zbiorowym radca prawny Jędrzej Klatka brał udział w posiedzeniach Komisji Infrastruktury w charakterze przedstawiciela KZK GOP (Organizatora), przedkładając Komisji liczne uwagi i spostrzeżenia na temat projektu ustawy, które w większości spotkały się z aprobatą i uznaniem Komisji.

Radca prawny Jędrzej Klatka jest członkiem utworzonego przez Wojewodę Śląskiego Zespołu prawników, który opracował dwa projekty nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Radca prawny Jędrzej Klatka jest autorem artykułu pt. Wytyczne Komisji Europejskiej oraz projekt nowelizacji rozporządzenia (WE) 1370/2007, który ukazał się w Biuletynie Komunikacji Miejskiej nr 134/ 2014 r. oraz "Podmiot wewnętrzny- nowe pojęcie w polskim systemie prawnym", który ukazał się w Biuletynie Komunikacji Miejskiej 6/2010 r.

Radca prawny Jędrzej Klatka opracował również autorskie projekty wzorów pism, umów, uchwał i innych dokumentów, o których mowa w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym: http://www.transport-publiczny.lex.pl/wzory

 

Publikacje

 

Podmioty współpracujące

Radca Prawny Jędrzej Klatka współpracuje z:

 • Izbą Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
 • Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji
 • Izbą Gospodarczą Pracodawców Transportu Publicznego
 • Małopolskim Stowarzyszeniem Przewoźników Osobowych w Krakowie

 

Wygłoszone wykłady

Radca prawny Jędrzej Klatka prowadził wykłady z dziedziny publicznego transportu zbiorowego na zlecenie podmiotów zewnętrznych oraz firm szkoleniowych:

 

Szkolenia i konferencje

Radca Prawny Jędrzej Klatka brał udział w szkoleniach z dziedziny Publicznego Transportu Zbiorowego:

 

Dodatkowe informacje

Byłem Przewodniczącym Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych, członkiem polskiej delegacji w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE, Przewodniczącym Komitetu Modelowych Zasad Etyki CCBE.

Jestem  ekspertem Rady Europy, ekspertem Banku Światowego.

W dniu 25.10.2012r. zostałem odznaczony złotą odznaką „Zasłużony dla samorządu Radców Prawnych”. W maju 2013 r. zostałem odznaczony srebrną odznaką honorową za zasługi dla województwa śląskiego

Prywatnie szczęśliwi mąż i ojciec. Amator „białego szaleństwa” czyli narciarstwa alpejskiego.

Edukacja

 • studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i tytuł magistra prawa w 1995 r.;
 • studia doktoranckie z zakresu Prawa prywatnego międzynarodowego na w/w wydziale w latach 1995 - 1999;
 • znajomość języka angielskiego potwierdzona świadectwami wydanymi przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate: w zakresie The First Certificate in English - w roku 1990, oraz w zakresie The Proficiency in English w roku 1992;
 • ukończone kursy i studia uzupełniające: "International Business and Trade Summer Law Program" (kurs międzynarodowego prawa handlowego) zorganizowany przez Columbus School of Law - the Catholic University of America z Waszyngtonu wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim - 1993 r.; System prawa precedensowego (common law) i prawo Unii Europejskiej w Brytyjskim Ośrodku Studiów Prawa Angielskiego i Europejskiego The British Center of English and European Legal Studies) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - świadectwo z najwyższym wyróżnieniem (with distinction) - 1994 r.; pierwsze miejsce na I Środkowoeuropejskim Konkursie Sądowniczym Prawa Unii Europejskiej w 1995 r.;

 

Osiągnięcia

Zakres stałej obsługi prawnej świadczonej przez radcę prawnego Jędrzeja Klatkę jest bardzo szeroki i obejmuje m. in. reprezentację KZK GOP przed organami administracji rządowej i samorządowej, sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, organami ścigania, Regionalną Izbą Obrachunkową, sporządzanie opinii i analiz prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy Prawo przewozowe.

Radca prawny Jędrzej Klatka doradzał także Związkowi Komunalnemu Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie, Miejskiemu Zarządowi Komunikacji w Tychach, Zarządowi Transportu Miejskiego w Poznaniu, Burmistrzowi Bierunia oraz kilkudziesięciu przewoźnikom – operatorom.

Ponadto w toku prac legislacyjnych nad ustawą o publicznym transporcie zbiorowym radca prawny Jędrzej Klatka brał udział w posiedzeniach Komisji Infrastruktury w charakterze przedstawiciela KZK GOP (Organizatora), przedkładając Komisji liczne uwagi i spostrzeżenia na temat projektu ustawy, które w większości spotkały się z aprobatą i uznaniem Komisji.

Radca prawny Jędrzej Klatka jest członkiem utworzonego przez Wojewodę Śląskiego Zespołu prawników, który opracował dwa projekty nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Radca prawny Jędrzej Klatka jest autorem artykułu pt. Wytyczne Komisji Europejskiej oraz projekt nowelizacji rozporządzenia (WE) 1370/2007, który ukazał się w Biuletynie Komunikacji Miejskiej nr 134/ 2014 r. oraz "Podmiot wewnętrzny- nowe pojęcie w polskim systemie prawnym", który ukazał się w Biuletynie Komunikacji Miejskiej 6/2010 r.

Radca prawny Jędrzej Klatka opracował również autorskie projekty wzorów pism, umów, uchwał i innych dokumentów, o których mowa w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym: http://www.transport-publiczny.lex.pl/wzory

 

Publikacje

 

Podmioty współpracujące

Radca Prawny Jędrzej Klatka współpracuje z:

 • Izbą Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
 • Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji
 • Izbą Gospodarczą Pracodawców Transportu Publicznego
 • Małopolskim Stowarzyszeniem Przewoźników Osobowych w Krakowie

 

Wygłoszone wykłady

Radca prawny Jędrzej Klatka prowadził wykłady z dziedziny publicznego transportu zbiorowego na zlecenie podmiotów zewnętrznych oraz firm szkoleniowych:

 

Szkolenia i konferencje

Radca Prawny Jędrzej Klatka brał udział w szkoleniach z dziedziny Publicznego Transportu Zbiorowego:

 

Dodatkowe informacje

Byłem Przewodniczącym Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych, członkiem polskiej delegacji w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE, Przewodniczącym Komitetu Modelowych Zasad Etyki CCBE.

Jestem  ekspertem Rady Europy, ekspertem Banku Światowego.

W dniu 25.10.2012r. zostałem odznaczony złotą odznaką „Zasłużony dla samorządu Radców Prawnych”. W maju 2013 r. zostałem odznaczony srebrną odznaką honorową za zasługi dla województwa śląskiego

Prywatnie szczęśliwi mąż i ojciec. Amator „białego szaleństwa” czyli narciarstwa alpejskiego.