Przejdź do treści

Cennik

Czy chce Pan/Pani fakturę na firmę czy na osobę prywatną? *

Na firmę
Na osobę prywatną – nie prowadzącą działalności gospodarczej
Prawo ochrony środowiska, prawo o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo wodne
Odszkodowanie za paczkę
Prawo transportowe i przewozowe (publiczny transport zbiorowy, komunikacja miejska, transport towarów)
Prawo zamówień publicznych
Prawo nieruchomości
Prawo muzeów i instytucji kultury
Odpowiedzialność prawników za błąd w sztuce
Inna dziedzina prawa nie wymieniona powyżej
Dalej

Czy faktura ma być wystawiona na firmę zarejestrowana w KRS czy wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej?

Firma wpisana do KRS
Firma wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej (firmy jednoosobowe i spółki cywilne).

Do którego radcy prawnego chce się Pan/Pani umówić?

Radca prawny Jędrzej Klatka (wspólnik)
Radca prawny Michał Kuźniak (wspólnik)
Radca prawny Bartosz Nykiel
Aplikantka radcowska Ewa Gryczyńska
Dalej

Czy faktura ma być wystawiona na firmę zarejestrowana w KRS czy wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej?

Firma wpisana do KRS
Firma wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej (firmy jednoosobowe i spółki cywilne).
Dalej

Czy posiada Pan/Pani Kartę Dużej Rodziny (10 % rabatu)?

Mam Kartę Dużej Rodziny
Nie mam Karty Dużej Rodziny
Dalej

Czy był Pan/Pani już wcześniej klientem Kancelarii?

Tak, Kancelaria już wcześniej wystawiała fakturę na moją firmę / na mnie
Nie, po raz pierwszy korzystam z usług Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
Dalej

Czy był Pan/Pani już wcześniej klientem Kancelarii?

Tak, Kancelaria już wcześniej wystawiała fakturę na moją firmę / na mnie
Nie, po raz pierwszy korzystam z usług Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
Dalej

Czy posiada Pan/Pani Kartę Dużej Rodziny (10 % rabatu)?

Mam Kartę Dużej Rodziny
Nie mam Karty Dużej Rodziny
Dalej

Wybrano poradę ekspercką w dziedzinie prawa, w której Kancelaria się specjalizuje.

Stawka za godzinę wynosi 390zł netto

Aby zamówić poradę on-line, przejdź do płatności

Wybrano poradę ekspercką w dziedzinie prawa, w której Kancelaria się specjalizuje. Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy daje na zachętę specjalny 5% rabat dla nowych klientów. Z tego rabatu można skorzystać tylko jeden raz - nie zmarnuj okazji i jak najszybciej umówi się na poradę prawną!

Stawka za godzinę wynosi 370,50zł netto

Aby zamówić poradę on-line, przejdź do płatności

Wybrano poradę ekspercką w dziedzinie prawa, w której Kancelaria się specjalizuje. Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy promuje małe firmy tzn. firmy wpisane do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Udzielamy 10% rabatu!

Stawka za godzinę wynosi 351zł netto

Aby zamówić poradę on-line, przejdź do płatności

Wybrano poradę ekspercką w dziedzinie prawa, w której Kancelaria się specjalizuje. Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy promuje małe firmy tzn. firmy wpisane do Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz daje na zachętę specjalny rabat dla nowych klientów. Z tego rabatu można skorzystać tylko jeden raz więc nie zmarnuj okazji i jak najszybciej umów się na poradę prawną! Udzielamy 10% + 5% rabatu!

Stawka za godzinę wynosi 333,45zł netto

Aby zamówić poradę on-line, przejdź do płatności

Wybrano zwykłą poradę dla firmy wpisanej do KRS.

Stawka za godzinę wynosi 260zł netto

Aby zamówić poradę on-line, przejdź do płatności

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy daje na zachętę specjalny 5% rabat dla nowych klientów. Z tego rabatu można skorzystać tylko jeden raz - nie zmarnuj okazji i jak najszybciej umówi się na poradę prawną!

Stawka za godzinę wynosi 247zł netto

Aby zamówić poradę on-line, przejdź do płatności

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy promuje małe firmy tzn. firmy wpisane do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Udzielamy 10% rabatu!

Stawka za godzinę wynosi 234zł netto

Aby zamówić poradę on-line, przejdź do płatności

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy promuje małe firmy tzn. firmy wpisane do Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz daje na zachętę specjalny rabat dla nowych klientów. Z tego rabatu można skorzystać tylko jeden raz - nie zmarnuj okazji i jak najszybciej umówi się na poradę prawną! Udzielamy 10% + 5% rabatu!

Stawka za godzinę wynosi 222,30zł netto

Aby zamówić poradę on-line, przejdź do płatności

Wybrano poradę ekspercką w dziedzinie prawa, w której Kancelaria się specjalizuje. Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy wspiera Duże Rodziny. Twój rabat to 10%.

Stawka za godzinę wynosi 270zł brutto

Aby zamówić poradę on-line, przejdź do płatności

Wybrano poradę ekspercką w dziedzinie prawa, w której Kancelaria się specjalizuje, dla osoby fizycznej.

Stawka za godzinę wynosi 300zł brutto

Aby zamówić poradę on-line, przejdź do płatności

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy wspiera Duże Rodziny. Twój rabat to 10%.

Stawka za godzinę wynosi 180zł brutto

Aby zamówić poradę on-line, przejdź do płatności

Wybrano zwykłą poradę dla osoby fizycznej.

Stawka za godzinę wynosi 200zł brutto

Aby zamówić poradę on-line, przejdź do płatności

Aby umówić się na poradę, skontaktuj się z nami.

Powrót do formularza