Jaki jest termin przekazania organizatorowi informacji o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów?

W jakim terminie operator i przewoźnik są zobowiązani przekazywać organizatorowi informację o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz informację o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań?