Przejdź do treści

Szkolenie r. pr. Jędrzeja Klatki dla organizatorów i operatorów PTZ - 3 Edycja

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego oraz zasady jego prowadzenia z punktu widzenia organizatora i operatora”. Zajęcia odbędą się w formie wykładów, konwersatorium, ćwiczeń oraz konsultacji, które poprowadzi radca prawny Jędrzej Klatka. Radca prawny Jędrzej Klatka to ekspert Banku Światowego w zakresie publicznego transportu zbiorowego, brał udział w pracach nad ustawą o publicznym transporcie zbiorowym i nad projektami nowelizacji tej ustawy, reprezentował środowisko organizatorów transportu na konferencji Komisji Europejskiej w Brukseli, od 2004 r. świadczył pomoc prawną dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, autor kilkudziesięciu publikacji, przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z dziedziny prawa transportowego. Informacje organizacyjne: Szkolenie rozpoczyna się w dniu  12.12.2022 r. (poniedziałek)  o godz. 19:00  i trwać będzie do 14.12.2022 r., (środa) do godziny 15:45. Miejsce i termin:  HOTEL BRISTOL****, 28-100 Busko-Zdrój, 1-go Maja 1,   Woj. Świętokrzyskie. Zakwaterowanie od godz. 16.00 w dniu 12.12.2022 r.   Harmonogram: 12 grudnia 2022 r. -  Uroczysta kolacja połączona z integracją i wymianą doświadczeń.   Tematyka zajęć w dniu 13 grudnia 2022 r.  Źródła prawa Zakres ustawy i definicje Rodzaje przewozów. Kto może być organizatorem ? Właściwość organizatora Konsekwencje organizowania transportu za kogoś innego. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego. Porozumienia Związki Wnioski co do współpracy: Zadania organizatora Dwa modele rozliczeń z operatorami: model koncesyjny i model stawki za wozokilometr Trzy sposoby wyboru operatora. Przetarg i wyjątki od przetargu Koncesja z rekompensatą Bezpośrednie zawarcie umowy Tematyka zajęć w dniu 14 grudnia 2022 r. Małe przewozy i mały przewoźnik. Zakłócenie. Rodzaje podmiotów wewnętrznych. Podmiot wewnętrzny według Rozporządzenia 1370. Podmiot wewnętrzny w prawie zamówień publicznych. Plany transportowe. Ogłoszenie o zamiarach. Finansowanie przewozów Wpływy ze sprzedaży biletów. Dotacja organizatora. Rekompensata. Dotacja sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego. Refundacja ulg z Urzędu Marszałkowskiego dla operatorów. Dotacja wojewody z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dla organizatorów. Dotacja na zakup nowego taboru ze środków Unii Europejskiej Sprzedaż powierzchni reklamowej. Cena 2390 zł. + vat. Więcej informacji ⇒ http://peconsulting.pl/aktualne-szkolenie/szkolenie-dla-organizator%C3%B...

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/