Przejdź do treści

MZK Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach potwierdza, że radca prawny Jędrzej Klatka z Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy w Katowicach doradzał Zarządowi w sprawach związanych z wdrożeniem przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym [Dz.U.2011 r. Nr 5 poz.13] oraz rozporządzenie (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U.UE L 2007 r. Nr 315 poz. 1). Radca prawny Jędrzej Klatka jest znanym ekspertem z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Brał udział w pracach nad projektem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i prowadzi wykłady na ten temat w całym kraju (...)

Pobierz:
Czytaj całość (333.06 KB)