Przejdź do treści

ZKKM Chrzanów

Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie 07.12.2011r.
Potwierdzam, że Radca Prawny Pan Jędrzej Klatka z Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy w Katowicach doradzał Związkowi Komunalnemu „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie w sprawach związanych z wdrożeniem przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DZ. U. 2011 r. Nr 5 poz. 13) oraz Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (DZ.U.UE L 2007 r. Nr 315 poz.1). Posiadam wiedzę, że Radca Prawny Pan Jędrzej Klatka jest znanym w licznych ośrodkach komunikacyjnych ekspertem z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Brał udział w pracach nad projektem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i prowadzi wykłady na ten temat (…)

Pobierz:
Czytaj całość (39.58 KB)